Home » IKT a PEDAGOGIKA

IKT a PEDAGOGIKA

Rozhodnite sa pre metodiku vzdelávania s využívaním “integrovaných IKT”.

Nájdete tu cestu dobrých vzťahov, ľudskej etiky, živej komunikácie, hodín plných rôznorodých činností, efektívne formy spolupráce a prirodzenú empatiu.

 

Prezentácia metodiky “Integrovaných IKT” (formou experimentálnej vyučovacej hodiny),
sa uskutočnila na Strednej odbornej škole dopravnej,
na Sklenárovej ulici v Bratislave, dňa 15.10.2014

 

 

Ponúkame riešenia na využívanie IKT (informačno-komunikačných technológií) integrovaných vo vzdelávacom procese. Pre každú vyučovaciu hodinu pripravíme cez internet dostupný súbor dokumentov, ktorý bude možné využiť aj bez väčšieho nároku na technologické vybavenie triedy. Komplexne pripravený priebeh vyučovacej hodiny dokáže v krátkych činnostiach zaujať a zamestnať 100% žiakov. Pre učiteľa vytvorí priestor na komunikáciu, hodnotenie, spoluprácu a empatický prístup ku každému žiakovi.

Zámerom ponuky je vypracovať v spolupráci s pedagógmi vašej školy cca 40 – 50 (asi 10 minútových) video-sekvencií (potrebný počet pre dva polroky) pre zvolený predmet, a pripraviť potrebné dokumenty pre každú vyučovaciu hodinu (súvisiace s každou video-sekvenciou), ako sú tematické a projektové úlohy, cvičenia a testy. Dokumenty tak budú spolu tvoriť interaktívnu učebnicu prístupnú z internetu. Učiteľ a žiak budú mať prístup ku všetkým dokumentom cez internet počas hodiny, aj z domova. Dokonalosť prístupu pri príprave elektronickej učebnice a využitie technológií, sa pozitívne odzrkadlí pri komunikácii so žiakom.

 

Prokofievova foto1

 • Pripravíme informácie a zlepšíme orientovanie sa v nich, pretože sú jediným východiskom pre budúce generácie (komplexná téma zlepší orientáciu v súvislostiach).

 • Získate cestu priamej pomoci pre učiteľa a žiaka (učebnicu, internet, cvičenia, testy, projekty) a vytvoríte priestor pre jeho prezentáciu.

 • Hodiny podporené metodikou orientovanou na IKT pritiahnu každého (rozšírime rozmanitosť hodiny).

Rozčlenenie vyučovacej hodiny prináša výhody vo využívaní modulov a zväčšení priestoru na komunikáciu, ako aj aplikovanie multilingválneho rozmeru.

Využite jedinečnú ponuku metodiky vyučovacej hodiny, založenej na:

 • komplexnej príprave dokumentov na každú vyučovaciu hodinu;
 • diverzifikácii činností vyučovacej hodiny;
 • 100% vyťažení študentov (žiakov) na vyučovacej hodiny;
 • a najmä na zväčšení priestoru vyhradeného pre komunikáciu na hodine.
Popis metodiky využívania integrovaných IKT vo vyučovacej hodine, jej výhody a efektivita, sú prístupné v článkoch publikovaných na našej stránke a identicky v Učiteľských novinách (čísla 38, 39, 40, 41).

schéma systémov vo vzdelávaní

Schéma, ktorá dostáva integrované IKT do vyučovacej hodiny na pozíciu formy vzdelávania budúcnosti.

Integrované IKT

Modulovo členené a Integrované IKT má zámer získať si pedagóga aj žiaka.

efektivita zapojenia žiakov

Za predpokladu aplikovania integrovaných IKT do vyučovacej hodiny je možné dosiahnuť (cca po polroku až roku a podľa počtu predmetov) už za týždeň dvojnásobnú efektivitu ako za polrok, pri využívaní klasickej metodiky vedenia hodiny.

 

Privítame ak nám napíšete:

 • Ako využívate súčasné technológie počas vyučovacej hodiny;
 • Vaše skúsenosti s technológiami na škole a v súkromí;
 • Váš názor na vhodnosť a dostatok softvérových aplikácií;
 • Názor na integrovanie technológií do procesu vyučovacej hodiny.

Ak chcete vedieť viac o možnostiach aplikovania metodiky u vás v škole, radi  vám odpovieme.
Budeme radi každému Vášmu názoru a budeme konzultovať Vaše špecifické požiadavky s cieľom vytvoriť najvhodnejšie vzdelávacie prostredie na Vašej škole.

Pridajte Váš názor, alebo nám napíšte.

Ďakujeme

p.s.
Vašu komunikačnú aktivitu odmeníme multilingválnym CD: M.Twain “Dobrodružstvá Toma Sawyera”.

 

Copyright © 2014 Rudolf Hozák – Book & Book