Home » Obchodná Fakulta

Obchodná Fakulta

Publikované video dokumenty vznikli v roku 2013, ako spolupráca vydavateľstva Book & Book s Obchodnou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zámerom bolo vytvorenie komplexnej prednášky. Komplexná prednáška obsahuje v úvode video-dokument, ktorého úlohou je zoznámiť (s postupom, terminológiou, materiálom, …)  či vytvoriť diapazón súvislostí, na ktoré nadväzuje pedagóg, alebo študent v diskusii.

Video dokumenty sú zaradené do vzdelávacieho procesu na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, ako názorná pomôcka prednášajúceho. Video dokumenty spolu s diskusiou, cvičeniami a testom dotvárajú obraz priebehu prednášky.

Video dokumenty (spolu s ostatnými dokumentmi) tematicky orientované na oblasť literatúry slovenského jazyka, sú vo fáze prípravy pre základnú školu v Bratislave.
Taktiež sú rozpracované dokumenty, ktoré aplikujú metodiku integrovaných IKT, pre strednú odbornú školu v oblasti auto-opravárenstva.

 

Copyright © 2014 Rudolf Hozák – Book & Book