Home » Donori

Donori

Multilingválnu časť projektu podporili:

Štátne inštitúcie:
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo kultúry SR
Štátny pedagogický ústav

Veľvyslanectvá a zahraničné zastupiteľstvá v SR:
USA
Ruska
Poľska
Portugalska
Španielska
Talianska
Inštitút Francúzska v Bratislave
Goetheho Inštitút v Bratislave

Komerčné organizácie a médiá:
Open Society
TV Markíza
Rádio TWIST
EUROWEB
Dom zahraničných Slovákov
ARPLUS
IMEXIM
Slovenský rozhlas
Globtel
Euro Televízia
CHI EE
TITAN
ISPA
BERLITZ

EU:
Komisár EU Ján Figeľ, zodpovedný za oblasť školstva, kultúry a odborného výcviku

Visegrad fund:
International Visegrad Fund

Metodickú časť projektu podporili:
Základné školy v Bratislave
Stredné odborné školy
Katedra Marketingovej komunikácie, Univerzity Komenského v Bratislave
Obchodná fakulta, Ekonomickej univerzity v Bratislave
Učiteľské noviny
Prof. Ing. Anton Klas CSc.
Prof. PhDr. Pavel Horňák, PhD.
Prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
MUDr. Ljuba Bachárová, DrSc.
Ing. Peter Filo, PhD.
Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc.

 

Copyright © 2014 Rudolf Hozák – Book & Book