Home » Multilingválnosť

Multilingválnosť

Aj napriek tomu, že uplynul značný čas od doby prvej prezentácie systému Book & Book v podobe vydania knihy Dobrodružstvá Toma Sawyera od M. Twaina (ocenenie Višegrádskeho fondu), je multilingválny systém stále aktuálny. Ponúka čitateľovi okamžitú pomoc pri čítaní textu v podobe identických blokov v rôznych jazykoch, či pomoc pri počúvaní spríkrom čítaného bloku vo zvolenom jazyku.

V súčasnosti prichádzame do doby keď spojením síl Microsoftu, Google a Skype sa dostávame k možnosti komunikovať vo vlastnom jazyku s partnermi, za pomoci techniky simultánne, v ich jazykoch.

Napriek tomu je stále aktuálna myšlienka tvorby učebníc pomocou systému Book & Book, v ktorom texty (zvukové nahrávky) umožnia konfrontáciu a analýzu obsahu z originálu či prekladu. Určite príde čas ešte rýchlejšieho internetu a čas keď simultánny preklad dosiahne kvalitu blízku prekladateľovi, vtedy zvukové čítanie textu pomocou softvéru bude taktiež ešte bližšie kvalite ľudského hlasu, a aj vtedy bude prínosom pre mnohých umiestnenie dvoch jazykových mutácií na obrazovke, napríklad pre tých, ktorý budú chcieť z rôznych dôvodov konfrontovať jazyk s jazykom, či kontrolovať vlastnú znalosť cudzieho jazyka.

Výhodnosť pre uplatnenie systému Book & Book je taktiež možné využiť na webových stránkach firiem s medzinárodnou platformou záujmu. Vzdelávanie zamestnancov bude tak vykazovať maximálne úspory. Jeho aktuálnosť môcť byť prevedená pri každej potrebnej zmene a účinnosť školení sa prejaví takmer okamžite. Počet stretnutí potrebných na zavedenie nových metód (na zavedenie spôsobu obsluhy, zmeny technológie, komunikácie, …)  sa zníži na minimálnu mieru.

 

ILC_web

Medzinárodné Laserové centrum využíva experimentálne metodiku multilingválneho riešenia odovzdávania informácií v projekte LASERLAB.

Systém Book & Book  vo forme internetového prístupu k multilingválnemu obsahu, si našiel uplatnenie zatiaľ na stránke “Medzinárodného laserového centra” v podobe prepojenia filmového dokumentu s textovými a zvukovými variantmi.

Zámerom pre využitie tejto formy, na úrovni vedeckej formy komunikácie, je sprístupnenie informácií širšiemu poľu cieľových skupín, ako aj sprístupnenie základným a stredným školám a tak podporiť prirodzený záujem žiakov o vedu. Rýchlejšie preniknutie cez rodný jazyk do vedeckého obsahu témy, privedie záujemcov k spoznávaniu cudzích jazykov na báze novej terminológie.

Viac sa dočítate v priložených článkoch v Učiteľských novinách.

Copyright © 2014 Rudolf Hozák – Book & Book