Home » Nezaradené » Prezentácia metodiky “Integrovaných IKT” na SOŠ Dopravná

Prezentácia metodiky “Integrovaných IKT” na SOŠ Dopravná

Dňa 15.10.2014 sa uskutočnila prezentácia metodiky “Integrovaných IKT” na Strednej odbornej škole dopravnej, na Sklenárovej ulici v Bratislave. (video na stránke: IKT Pedagogika)

Pozvanka na prezentaciu VUC

List predsedovi Bratislavského Samosprávneho Kraja  (Ing. Pavol Frešo)

Vážený pán predseda dovoľte nám poďakovať sa za možnosť usporiadať experimentálnu hodinu. Prezentácia sa konala po stretnutí s podpredsedníčkou BSK, pani Ožvaldovou a vedúcim odboru školstva BSK pánom Czabayom, na ktorom odznela výzva o uskutočnení prezentácie vyučovacej hodiny s využitím integrovaných IKT ako podmienky pre financovanie projektu z rozpočtu BSK.
Prezentácia na Strednej odbornej škole dopravnej na Sklenárovej ulici sa uskutočnila dňa 15. októbra 2014 s názvom “Integrované IKT vo vyučovacej hodine” na tému “História automobilu”.

Na podujatí sa zúčastnila zástupkyňa bratislavského samosprávneho kraja, niekoľko pedagógov, odborníci z oblasti informačných technológií a pedagógovia školy. Ako hosť prišiel poslanec Národnej Rady SR pán Martin Fronc, ktorý so záujmom sledoval priebeh prezentácie a kladne hodnotil inovatívny aspekt vyučovacej hodiny.
Pani učiteľka, Ing. Denčiaková, ktorá viedla experimentálnu hodinu so 16-timi žiakmi, vyjadrila v závere žiadosť viesť vyučovacie hodiny s integrovanými IKT v rozsahu plnej dotácie na predmet.

Pre prezentáciu sme využili zasadaciu miestnosť školy vybavenú počítačom a dataprojektorom, pričom ostatné materiály boli pre každého študenta vytlačené na papieri. Žiaci pracovali v krátkych úsekoch na zadaniach a boli aktívny vo všetkých moduloch vyučovacej hodiny, najmä v diskusii o téme. Účastníci dostali kópie vopred pripravených dokumentov.

V diskusii odzneli rôzne podporné názory ako aj návrhy na vytvorenie hodín s problematickou témou a obsahom, na báze predstavenej metodiky integrovaných IKT, s možnosťou ich využitia na viacerých stredných odborných školách. Žiadny z účastníkov v diskusii po prezentácii neprejavil kritický postoj k prezentovanej metodike, k pristupu učiteľa a k práci a reakciám žiakov.Práca na diverzifikovanej hodine žiakov bavila a pre prácu využili celý časový fond hodiny.

Pre prípravu hodín s integrovanými IKT je potrebné zabezpečiť ich financovanie. Z rozhovoru s pani podpredsedníčkou vzišiel prísľub, na základe úspechu realizovania prezentácie, finančnej podpory z budúcoročného rozpočtu BSK.

Vážený pán predseda dovoľte vás požiadať o podporu realizácie pilotného projektu a jeho financovanie z rozpočtu BSK. Perspektívnosť projektu potvrdili všetci zúčastnení. Jeho výstupy sú okamžite použiteľné na viacerých školách. Projekt svojím modulovým členením a multilingválnou podporou, vytvára predpoklad medzinárodnej spolupráce.
Predpokladáme, na základe záujmu zo strany školy na Sklenárovej a názorov zúčastnených, všeobecný úspech po realizácii pilotného projektu, ktorý veríme, že sa prejaví v žiadostiach o aplikovanie na ostatných školách nielen bratislavského samosprávneho kraja.

Prinášame riešenie, ktoré dokáže zvýšiť efektivitu práce žiakov v ich kritickom období a silného vnímania aktivít okolo seba. Prinášame metodiku, ktorá racionálnym spôsobom umožní využívať súčasné technológie a ktorú možno uplatniť v krátkom čase výhodne, už aj z dôvodu nedostatku a včasnej aktualizácii učebníc, ako aj nepripravenosti iných metodík pre stredné školy.

Mgr. Rudolf Hozák
vydavateľstvo
Book & Book